Pracownia Psychologii Transportu - dr Marcin Cybulski

Kilka ważnych uwag i wskazówek


 • Badania psychologiczne trwają od 1,5 do 3-4 godzin, w zależności od zakresu badania i sprawności osoby badanej

 • Przeciętny człowiek bez większych trudności przechodzi badania psychologiczne. Nie należy wierzyć w mity i krążące legendy

 • Na badanie należy się stawić wypoczętym i zdrowym. Niewskazane jest badanie po przejechaniu długiej trasy, okresie choroby, czy też ciężkim dniu pracy. Na 48 godzin przed badaniem psychologicznym nie należy spożywać alkoholu lub/i substancji działających podobnie. Wszystkie te czynniki mogą wpłynąć na wyniki uzyskiwane przez kierowcę

 • Psycholog badający kierowcę (pracownika) ma prawo odmówić badania kierowcy chorego, będącego w złym stanie psychofizycznym lub znajdującego się pod wpływem alkoholu i/lub innych substancji działających podobnie

 • Psycholog ma prawo skierować kierowcę (pracownika) na dodatkowe konsultacje psychologiczne i lekarskie (okulistyczne, psychiatryczne, neurologiczne, a także ogólne). Koszt takiej konsultacji ponosi osoba badana

 • Na badania należy zabrać:

 • prawo jazdy i dowód osobisty (lub inny dowód tożsamości)

 • okulary, jeśli ich używamy

 • skierowanie od pracodawcy lub lekarza (wg wytycznych ustawowych), z Policji lub organów uprawnionych

 • ewentualnie dane do faktury

 • Rejestracja:

  tel. (61) 8 192 271

  (61) 8 192 272


  Badania psychologiczne
  odbywają się w Przychodni "Medicomplex"
  w Mosinie,
  przy ul. Konopnickiej 33,
  w budynku Tesco (I piętro)