Pracownia Psychologii Transportu - dr Marcin Cybulski

Nasze publikacje


Dorobek naukowy - dr Marcin Cybulski

->Kliknij Researchgate<- ->Kliknij Scholar Google<- ->Kliknij Academia.edu<-

Dorobek naukowy - dr Maria Grzymisławska-Cybulska

->Kliknij Researchgate<- ->Kliknij Scholar Google<- ->Kliknij Academia.edu<-


Publikacje do pobrania:

->Pobierz raport "Przyszłość Toru Poznań 2014"<-

->Pobierz raport "Motocyklem o poj. 125cm3 z prawem jazdy kat. B 2014"<-

->Pobierz raport "Skojarzenia z marką BMW 2014"<-

->Pobierz "Psychiatra – psycholog – kierowca leczony psychiatrycznie. Diabelskie trio, czy zagubieni w przestrzeni?"<-

->Pobierz "Badania psychologiczne kierowców w obliczu zmian prawnych w 2014 roku"<-

->Pobierz "Bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) a psychologiczne podstawy zachowań ryzykownych na drogach."<-

->Pobierz "RATOWNIK MEDYCZNY I PIELĘGNIARKA SYSTEMU W ROLI KIERUJĄCEGO POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM W ZESPOLE WYJAZDOWYM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO – GŁOS W SPRAWIE"<-

->Pobierz "Czego uczy nas przypadek Michaela Jacksona? Czyli rzecz o bezpieczeństwie drogowym po znieczuleniach do zabiegów chirurgicznych, stomatologicznych, kosmetycznych i diagnostycznych"<-

->Pobierz "Selected aspects of personality and risky road behaviours - initial reports"<-

->Pobierz "Muzyka, samochód i bezpieczeństwo w ocenie kierowców zrzeszonych w klubach zabytkowej motoryzacji i sportu amatorskiego"<-

->Pobierz "DETERMINANTY OSOBOWOŚCIOWE A DROGOWE ZACHOWANIA RYZYKOWNE W PRACY KIEROWCÓW POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH TRANSPORTU MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM"<-

"Jedź bezpieczniej!" to tytuł artykułu prasowego autorstwa Marcina Cybulskiego. Tekst został zamieszczony w czasopiśmie "Route" (nr 2/2012) wydawanym przez koncern "Mercedes-Benz" dla kierowców pojazdów ciężarowych.

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ukazała się monografia "Psychologia w naukach medycznych. Część II" (2012) pod red. Wojciecha Strzeleckiego, Marty Czarneckiej-Iwańczuk i Marcina Cybulskiego. Odnajdziemy w niej rozdziały pt. "Psychiatra – psycholog – kierowca leczony psychiatrycznie. Diabelskie trio, czy zagubieni w przestrzeni?" autorstwa Marcina Cybulskiego, Marii Grzymisławskiej-Cybulskiej i Piotra Joachimiaka oraz "Czego uczy nas przypadek Michaela Jacksona? Czyli rzecz o bezpieczeń-stwie pozaszpitalnym po znieczuleniach do zabiegów chirurgicznych, stomatologicznych, kosmetycznych i diagnostycznych" autorstwa Włodzimierza Płotka i Marcina Cybulskiego. Obydwa rozdziały zawierają treści powiązane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Materiały dostępne od pobrania powyżej

"The Scientific World Journal" opublikował artykuł pt. "Psychomotor Functions and Interval Timing in Patients Receiving Intravenous Anaesthesia for Endoscopic Procedures: The Pilot Study" zawierający opis wyników badań prowadzonych wśród pacjetów znieczulanych do zabiegów diagnostycznych. W badaniach wykorzystano aparat krzyżowy firmy ATB. W skład zespołu badawczego wchodzą: Włodzimierz Płotek, Marcin Cybulski, Anna Kluzik, Małgorzata Grześkowiak, Jacek Jelonek, Wojciech Switała, Jakub Janicki i Leon Drobnik (zespół Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Politechniki Poznańskiej)
->Pobierz pełen tekst publikacji<-

Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprezentowało monografię "Psychologia w naukach medycznych" pod red. Marcina Cybulskiego i Wojciecha Strzeleckiego. Odnajdziemy w niej rozdział pt. "Wybrane apsekty pomocy psychologicznej ofiarom wypadków" autorstwa Marcina Cybulskiego.
->Pobierz spis treści PDF<-

Nakładem Wydawnictwa 'Jeżeli p to q' ukazała się książka "Pomoc psychologiczna w chorobach somatycznych" pod red. dr Ewy Mojs. Odnajdziemy w niej rozdział "Pomoc psychologiczna w zaburzeniach po stresie traumatycznym" autorstwa Izabeli Przybek-Czuchrowskiej i Marcina Cybulskiego.

Referat "Pomoc psychologiczna ofiarom wypadków drogowych" przygotowany na Konferencję Naukową "Psychologia w medycynie" - kwiecień 2008